top of page

השימוש באפליקציה, לרבות פניות למשתמשים אחרים, יהיה בשפה ובאורח ההולם את רוח האפליקציה: צניעות, שפה נקיה ומכבדת, תמונות אמיתיות וצנועות, אי שימוש בביטויים העלולים לפגוע או לבזות משתמש אחר!

הנהלת רינגל Ringle שומרת לעצמה את הזכות המלאה לאשר/לפסול את כרטיסו של מי מהמנויים, וכן להעביר/לא להעביר הודעות שרינגל Ringle תראה כבעייתיות או כלא מתאימות לציבור הדתי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למנויים לא תהיה טענה על כך.

1. רכישות וחידוש מינויים אוטומטית

 אי עמידה באחד מכללי התקנון (התחזות, הטרדת משתמש/ת באפליקציה, ניסיון לשלוח הודעות בוטות, מסירת פרטים שקריים וכו') עלולה לגרור חסימת המשתמש באפליקציה בלא התראה מוקדמת לפי שיקול דעתה המוחלט של הנהלת האפליקציה. יובהר כי במידה והגולש הנו מנוי בתשלום ושילם מראש על חודש/חצי שנה של מנוי פרימיום - כספו לא יוחזר, עקב הפרת כללי האתר. התשלום לא יוחזר גם במקרים בהם הגולש לא היה מודע לכללי האתר, לא מקבל את כללי האתר לאחר התשלום וכן הלאה. על הגולש האחריות המלאה לוודא שכללי האתר מתאימים לו, ורק לאחר מכן להירשם כמנוי פרימיום אם רצונו בכך. הרשמה כמנוי משלם - פירושה הסכמה לכל תנאי האתר

בעת ההרשמה חובה למסור פרטים אמיתיים. על המשתמש למסור את הפרטים הנדרשים בהליך ההרשמה כתנאי להרשמתו

תהיה לך הזדמנות לרכוש מוצרים ושירותים מ- רינגל Ringle. אם תרכוש מנוי, הוא יתחדש אוטומטית - ותחויב - עד שתבטל.

רינגל Ringle עשויה להציע מוצרים ושירותים לרכישה באמצעות iTunes, Google Play או שירותים חיצוניים אחרים המורשים על ידי רינגל Ringle (כל אחד, "שירות חיצוני", וכל רכישה שבוצעה בו, "רכישת שירות חיצוני"). רינגל Ringle עשויה גם להציע מוצרים ושירותים לרכישה באמצעות כרטיס אשראי או מעבדי תשלומים אחרים באתר או בתוך האפליקציה ("רכישות פנימיות"). אם תרכוש מנוי, הוא יתחדש אוטומטית עד שתבטל, בהתאם לתנאים שנחשפו לך בעת הרכישה, כמפורט בהמשך. אם תבטל את המנוי שלך, תמשיך לקבל גישה להטבות המנוי שלך עד תום תקופת המנוי שלך, ואז היא יפוג.

מכיוון שניתן להשתמש בשירותים שלנו ללא מנוי, ביטול המנוי שלך אינו מסיר את הפרופיל שלך מהשירותים שלנו. אם ברצונך למחוק את כרטיסך לגמרה, תוכל לעשות זאת ע״י כניסה להגדרות האפליקציה ולחיצה על כפתור ״מחק חשבון״.

התמחור שלנו משתנה לפי מספר גורמים. לעתים קרובות אנו מציעים תעריפי קידום - שיכולים להשתנות בהתאם לאזור, משך המנוי, גודל החבילה ועוד. אנו גם בודקים באופן קבוע תכונות חדשות ואפשרויות תשלום.

1א. רכישות ומנויים של שירותים חיצוניים

רכישות של שירותים חיצוניים, כולל מנויים, עשויות להתבצע באמצעות השירות החיצוני, ובמקרה זה יש לנהל את הרכישות באמצעות חשבון השירות החיצוני שלך. המנויים מתחדשים אוטומטית עד לביטול.

בעת ביצוע רכישה בשירות, ייתכן שתהיה לך אפשרות לשלם באמצעות שירות חיצוני, כגון באמצעות Apple ID או חשבון Google Play ("חשבון השירות החיצוני שלך"), וחשבון השירות החיצוני שלך יחויב עבור הרכישה בהתאם לתנאים שנחשפו לך בזמן הרכישה ולתנאים הכלליים החלים על חשבון השירות החיצוני שלך. שירותים חיצוניים מסוימים עשויים לחייב אותך במס מכירה, בהתאם למקום מגורייך, שעשוי להשתנות מעת לעת.

אם רכישת השירות החיצוני שלך כוללת מנוי המתחדש אוטומטית, חשבון השירות החיצוני שלך ימשיך להיות מחויב מעת לעת עבור המנוי עד שתבטל. לאחר תקופת התחייבות המנוי הראשונית שלך, ושוב לאחר כל תקופת מנוי שלאחר מכן, המנוי יימשך אוטומטית למשך המחיר ותקופת הזמן שהסכמת לה בעת ההרשמה.

כדי לבטל מנוי: אם אינך רוצה שהמינוי שלך יתחדש אוטומטית, או אם ברצונך לשנות או לסיים את המנוי שלך, עליך להיכנס לחשבון השירות החיצוני שלך ולעקוב אחר ההוראות לניהול או ביטול המנוי שלך, גם אם יש לך אחרת מחקת את חשבונך איתנו או אם מחקת את האפליקציה מהמכשיר שלך. לדוגמה, אם נרשמת באמצעות Apple ID שלך, הביטול מטופל על ידי Apple, לא רינגל Ringle. כדי לבטל רכישה שבוצעה עם ה-Apple ID שלך, עבור אל הגדרות > iTunes & App Stores > [לחץ על ה-Apple ID שלך] > הצג את Apple ID > הרשמות, ואז מצא את מנוי רינגל Ringle שלך ופעל לפי ההוראות לביטול. אתה יכול גם לבקש סיוע בכתובת https://getsupport.apple.com. באופן דומה, אם נרשמת ב-Google Play, הביטול מטופל על ידי Google. כדי לבטל רכישה שבוצעה דרך Google Play, הפעל את אפליקציית Google Play במכשיר הנייד שלך ועבור לתפריט > האפליקציות שלי > מנויים, ואז מצא את המנוי שלך רינגל Ringle ופעל לפי ההוראות לביטול. תוכל גם לבקש עזרה בכתובת https://play.google.com. אם תבטל מנוי, תוכל להמשיך להשתמש בשירות שבוטל עד תום תקופת המנוי הנוכחית שלך. המנוי לא יחודש כאשר התקופה הנוכחית שלך תסתיים.

אם תיזום החזר כספי או תבטל בדרך אחרת תשלום שבוצע עם חשבון השירות החיצוני שלך, רינגל Ringle רשאית לסיים את חשבונך באופן מיידי לפי שיקול דעתה הבלעדי, על בסיס שקבעת שאינך מעוניין במנוי רינגל Ringle. במקרה שהביטול או ביטול תשלום אחר שלך יבוטלו, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות. רינגל Ringle ישמור את כל הכספים שנגבו בחשבון השירות החיצוני שלך עד שתבטל את המנוי שלך דרך חשבון השירות החיצוני שלך. משתמשים מסוימים עשויים להיות זכאים לבקש החזר. ראה סעיף 1ד להלן למידע נוסף.
 

1ב. רכישות ומנויים פנימיים

רכישות פנימיות, לרבות מנויים, מעובדות באמצעות אמצעי התשלום שאתה מספק באתר או באפליקציה. המנויים מתחדשים אוטומטית עד לביטול.

אם אתה מבצע רכישה פנימית, אתה מסכים לשלם את המחירים המוצגים לך עבור השירותים שבחרת וכן כל מיסי מכירה או מסים דומים שעלולים להיות מוטלים על התשלומים שלך (וכפי שעשוי להשתנות מעת לעת זמן), ואתה מאשר ל-רינגל Ringle לחייב את אמצעי התשלום שאתה מספק ("שיטת התשלום שלך"). רינגל Ringle עשויה לתקן שגיאות חיוב או טעויות גם אם כבר ביקשנו או קיבלנו תשלום. אם תיזום החזר כספי או תבטל בדרך אחרת תשלום שבוצע באמצעות שיטת התשלום שלך, רינגל Ringle עשויה לסיים את חשבונך באופן מיידי לפי שיקול דעתה הבלעדי, על בסיס שקבעת שאינך מעוניין במנוי רינגל Ringle. במקרה שהביטול או ביטול תשלום אחר שלך יבוטלו, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות.

אם הרכישה הפנימית שלך כוללת מנוי המתחדש אוטומטית, אמצעי התשלום שלך ימשיך להיות מחויב מעת לעת עבור המנוי עד שתבטל. לאחר תקופת ההתחייבות הראשונית של המנוי שלך, ושוב לאחר כל תקופת מנוי שלאחר מכן, המנוי שלך יימשך אוטומטית למחיר ולפרק הזמן שסיכמתם לו בעת ההרשמה, עד שתבטל.

כדי לבטל מנוי, אתה יכול (1) להיכנס לאתר או לאפליקציה ולעבור לדף ההגדרות, ולאחר מכן ללחוץ על "מנויים", ולפעול לפי ההוראות לשדרוג לאחור; או (2) פתח את אפליקציית Android ועבור לדף ההגדרות, ולאחר מכן לחץ על רכישות ופעל לפי ההוראות לשדרוג לאחור. אם תבטל מנוי, תוכל להמשיך להשתמש בשירות שבוטל עד תום תקופת המנוי הנוכחית שלך. המנוי לא יחודש כאשר התקופה הנוכחית שלך תסתיים.

אתה יכול לערוך את פרטי אמצעי התשלום שלך באמצעות כלי ההגדרות. אם תשלום לא מעובד בהצלחה, עקב פג תוקפו, חוסר כספים או אחר, אתה נשאר אחראי לכל הסכומים שלא נגבו ומאשר לנו להמשיך לחייב את אמצעי התשלום, מכיוון שהוא עשוי להתעדכן. הדבר עשוי לגרום לשינוי בתאריכי החיוב של התשלום שלך.

בנוסף, אתה מאשר לנו לקבל תאריכי תפוגה מעודכנים או חלופיים ומספרי כרטיסים עבור כרטיס האשראי או החיוב שלך כפי שסופקו על ידי מנפיק כרטיס האשראי או החיוב שלך. תנאי התשלום שלך יתבססו על אמצעי התשלום שלך ועשויים להיקבע על פי הסכמים בינך לבין המוסד הפיננסי, מנפיק כרטיס האשראי או ספק אחר של אמצעי התשלום שבחרת. משתמשים מסוימים עשויים להיות זכאים לבקש החזר. ראה סעיף 1ד להלן למידע נוסף.

1ג. פריטים וירטואליים

פריטים וירטואליים אינם ניתנים להחזר ובכפוף לתנאים מסוימים.

מעת לעת, ייתכן שתהיה לך הזדמנות לרכוש רישיון מוגבל, אישי, בלתי ניתן להעברה, שאינו ניתן לרישיון משנה, ניתן לביטול לשימוש או גישה לתכונות מיוחדות לשימוש מוגבל כגון "Boost" ("פריטים וירטואליים"). מ- רינגל Ringle. אתה רשאי לרכוש רק פריטים וירטואליים מאיתנו או מהשותפים המורשים שלנו דרך השירותים שלנו. פריטים וירטואליים מייצגים זכות רישיון מוגבלת הנשלטת על ידי הסכם זה, ולמעט אם אסור אחרת בחוק החל, שום בעלות או בעלות בפריטים וירטואליים לא מועברים או מוקצים לך. אין לפרש הסכם זה כמכירה של זכויות כלשהן בפריטים וירטואליים.

כל יתרת פריט וירטואלי המוצגת בחשבונך אינה מהווה יתרה בעולם האמיתי או משקפת ערך מאוחסן כלשהו, אלא מהווה מדידה של היקף הרישיון שלך. פריטים וירטואליים אינם כרוכים בעמלות על אי שימוש; עם זאת, הרישיון שניתן לך בפריטים וירטואליים יסתיים בהתאם לתנאי הסכם זה, במועד המוקדם שבו רינגל Ringle תפסיק לספק את השירותים שלנו, או שחשבונך ייסגר או ייסגר בדרך אחרת.

רינגל Ringle, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלות עבור הזכות לגשת או להשתמש בפריטים וירטואליים ו/או רשאית להפיץ פריטים וירטואליים עם או ללא תשלום. רינגל Ringle רשאית לנהל, לווסת, לשלוט, לשנות או לחסל פריטים וירטואליים בכל עת, לרבות נקיטת פעולות שעשויות להשפיע על הערך הנתפס או מחיר הרכישה, אם רלוונטי, של כל פריט וירטואלי. ל-רינגל Ringle לא תהיה כל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו במקרה ש-רינגל Ringle תפעיל זכויות כאלה. העברת פריטים וירטואליים אסורה, ואין למכור, לפדות או להעביר בכל דרך אחרת פריטים וירטואליים לכל אדם או ישות. ניתן לממש פריטים וירטואליים רק באמצעות השירותים שלנו.

כל הרכישות והפדיונות של פריטים וירטואליים שבוצעו באמצעות השירותים שלנו הם סופיים ואינם ניתנים להחזר. אתה מאשר ש-רינגל Ringle אינו נדרש לספק החזר מכל סיבה שהיא, ושלא תקבל כסף או פיצוי אחר עבור פריטים וירטואליים שאינם בשימוש כאשר חשבון נסגר, גם אם סגירה זו אינה ניתנת לשימוש.

1 ד. החזרים כספיים

בדרך כלל, כל הרכישות אינן ניתנות להחזר. אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

בדרך כלל, כל הרכישות הן סופיות ואינן ניתנות להחזר, ואין החזרים או זיכויים עבור תקופות בשימוש חלקי, למעט אם החוקים החלים בתחום השיפוט שלך קובעים החזרים.

רכישות של פריטים וירטואליים הן סופיות ואינן ניתנות להחזר.

רינגל Ringle שומרת לעצמה את הזכות המלאה לאשר/לפסול את כרטיסו של מי מהמנויים, וכן להעביר/לא להעביר הודעות שהנהלת האתר תראה כבעייתיות או כלא מתאימות לציבור הדתי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למנויים לא תהיה טענה על כך.

 

משתמש שמסר פרטים לא נכונים בכרטיסו , וכן מנוי שהתקבלה כנגדו תלונה על התנהגות לא הולמת כלפי אחד המנויים באתר - כרטיסו ייחסם לאלתר. במידה ושילם על מנוי, לא יבוצע החזר כספי על התקופה ששולמה, כיוון שעבר על כללי האפליקציה סעיף 1.

 

אם כל אחד מהאמור לעיל חל עליך ונרשמת באמצעות Apple ID שלך, בקשות ההחזר שלך מטופלות על ידי Apple, לא רינגל Ringle. כדי לבקש החזר, אנא צור קשר ישירות עם השירות החיצוני שלך; לדוגמה באמצעות מכשיר Apple שלך, עבור אל הגדרות > iTunes ו-App Stores > [לחץ על ה-Apple ID שלך] > הצג Apple ID > היסטוריית רכישות. מצא את העסקה ובחר "דווח על בעיה". תוכל גם לבקש החזר בכתובת https://getsupport.apple.com. עבור כל רכישה אחרת, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות של רינגל Ringle עם מספר ההזמנה שלך (ראה דוא"ל האישור שלך) על ידי שליחת הודעה חתומה ומתוארכת בדואר המציין שאתה, הקונה, מבטל הסכם זה, או מילים בעלות השפעה דומה. אנא כלול גם את כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון המשויכים לחשבונך יחד עם מספר ההזמנה שלך. הודעה זו תישלח אל: רינגל support@ringledating.com

 

2. סיום חשבון

אם אינך מעוניין יותר להשתמש בשירותים שלנו, או אם אנו מפסיקים את חשבונך מכל סיבה שהיא, הנה מה שאתה צריך לדעת.

 

אתה יכול למחוק את חשבונך בכל עת על ידי כניסה לאתר או לאפליקציה, מעבר ל"הגדרות" וביצוע ההוראות להשבית או מחיקת חשבונך. עם זאת, תצטרך לבטל/לנהל רכישות של שירותים חיצוניים דרך חשבון השירות החיצוני שלך (לדוגמה, iTunes, Google Play) כדי למנוע חיוב נוסף.

 

רינגל Ringle שומרת לעצמה את הזכות לחקור, ובמידת הצורך, להשעות או לסיים את חשבונך ללא החזר כספי אם רינגל Ringle סבורה שהפרת תנאים אלה, השתמשת לרעה בשירותים שלנו, או התנהגת באופן ש-רינגל Ringle רואה כבלתי הולם או בלתי חוקי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש בכל אמצעי אישי, טכנולוגי, משפטי או אחר זמין לאכיפת התנאים, בכל עת ללא אחריות וללא חובה לתת לך הודעה מוקדמת, לרבות, אך לא רק, למנוע ממך את הגישה לשירותים.

 

אם חשבונך ייסגר על ידך או על ידי רינגל Ringle מסיבה כלשהי, תנאים אלה ממשיכים ונשארים אכיפים בינך לבין רינגל Ringle, ולא תהיה זכאי לכל החזר עבור רכישות שבוצעו. המידע שלך יישמר ויימחק בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

 

*כתוב בלשון זכר אך מתייחס לזכר ולנקבה כאחד

 

 

 

1. PURCHASES AND AUTOMATICALLY RENEWING SUBSCRIPTIONS

You will have the opportunity to purchase products and services from Ringle. If you purchase a subscription, it will automatically renew—and you will be charged—until you cancel.

Ringle may offer products and services for purchase through iTunes, Google Play or other external services authorized by Ringle (each, an “External Service,” and any purchases made thereon, an “External Service Purchase”). Ringle may also offer products and services for purchase via credit card or other payment processors on the Website or inside the App (“Internal Purchases”). If you purchase a subscription, it will automatically renew until you cancel, in accordance with the terms disclosed to you at the time of purchase, as further described below. If you cancel your subscription, you will continue to have access to your subscription benefits until the end of your subscription period, at which point it will expire.

Because our Services may be utilized without a subscription, canceling your subscription does not remove your profile from our Services. If you wish to fully terminate your membership, you must terminate your membership as set forth in Section 9.

Ringle operates a global business, and our pricing varies by a number of factors. We frequently offer promotional rates - which can vary based on region, length of subscription, bundle size and more. We also regularly test new features and payment options.

1a. EXTERNAL SERVICE PURCHASES AND SUBSCRIPTIONS

External Service Purchases, including subscriptions, may be processed through the External Service, in which case those purchases must be managed through your External Service Account. Subscriptions automatically renew until you cancel.

When making a purchase on the Service, you may have the option to pay through an External Service, such as with your Apple ID or Google Play account (“your External Service Account”), and your External Service Account will be charged for the purchase in accordance with the terms disclosed to you at the time of purchase and the general terms applicable to your External Service Account. Some External Services may charge you sales tax, depending on where you live, which may change from time to time.

If your External Service Purchase includes an automatically renewing subscription, your External Service Account will continue to be periodically charged for the subscription until you cancel. After your initial subscription commitment period, and again after any subsequent subscription period, the subscription will automatically continue for the price and time period you agreed to when subscribing.

To cancel a subscription: If you do not want your subscription to renew automatically, or if you want to change or terminate your subscription, you must log in to your External Service Account and follow instructions to manage or cancel your subscription, even if you have otherwise deleted your account with us or if you have deleted the App from your device. For example, if you subscribed using your Apple ID, cancellation is handled by Apple, not Ringle. To cancel a purchase made with your Apple ID, go to Settings > iTunes & App Stores > [click on your Apple ID] > View Apple ID > Subscriptions, then find your Ringle subscription and follow the instructions to cancel. You can also request assistance at https://getsupport.apple.com. Similarly, if you subscribed on Google Play, cancellation is handled by Google. To cancel a purchase made through Google Play, launch the Google Play app on your mobile device and go to Menu > My Apps > Subscriptions, then find your Ringle subscription and follow the instructions to cancel. You can also request assistance at https://play.google.com. If you cancel a subscription, you may continue to use the cancelled service until the end of your then-current subscription term. The subscription will not be renewed when your then-current term expires.

If you initiate a chargeback or otherwise reverse a payment made with your External Service Account, Ringle may terminate your account immediately in its sole discretion, on the basis that you have determined that you do not want a Ringle subscription. In the event that your chargeback or other payment reversal is overturned. Ringle will retain all funds charged to your External Service Account until you cancel your subscription through your External Service Account. Certain users may be entitled to request a refund. See Section 8d below for more information.

2b. INTERNAL PURCHASES AND SUBSCRIPTIONS

Internal Purchases, including subscriptions, are processed using the Payment Method you provide on the Website or App. Subscriptions automatically renew until you cancel.

If you make an Internal Purchase, you agree to pay the prices displayed to you for the Services you’ve selected as well as any sales or similar taxes that may be imposed on your payments (and as may change from time to time), and you authorize Ringle to charge the payment method you provide (your “Payment Method”). Ringle may correct any billing errors or mistakes even if we have already requested or received payment. If you initiate a chargeback or otherwise reverse a payment made with your Payment Method, Ringle may terminate your account immediately in its sole discretion, on the basis that you have determined that you do not want a Ringle subscription. In the event that your chargeback or other payment reversal is overturned, please contact Customer Care.

If your Internal Purchase includes an automatically renewing subscription, your Payment Method will continue to be periodically charged for the subscription until you cancel. After your initial subscription commitment period, and again after any subsequent subscription period, your subscription will automatically continue for the price and time period you agreed to when subscribing, until you cancel.

To cancel a subscription, you can (1) log in to the Website or App and go to the Settings page, and then click on “Subscriptions”, and follow the instructions to downgrade; or (2) open the Android App and go to the Settings page, then click on Purchases and follow the instructions to downgrade. If you cancel a subscription, you may continue to use the cancelled service until the end of your then-current subscription term. The subscription will not be renewed when your then-current term expires.

You may edit your Payment Method information by using the Settings tool. If a payment is not successfully processed, due to expiration, insufficient funds, or otherwise, you remain responsible for any uncollected amounts and authorize us to continue billing the Payment Method, as it may be updated. This may result in a change to your payment billing dates.

In addition, you authorize us to obtain updated or replacement expiration dates and card numbers for your credit or debit card as provided by your credit or debit card issuer. The terms of your payment will be based on your Payment Method and may be determined by agreements between you and the financial institution, credit card issuer, or other provider of your chosen Payment Method. Certain users may be entitled to request a refund. See Section 8d below for more information.

1c. VIRTUAL ITEMS

Virtual items are non-refundable and subject to certain conditions.

From time to time, you may have the opportunity to purchase a limited, personal, non-transferable, non-sublicensable, revocable license to use or access special limited-use features such as “Boost” (“Virtual Item(s)”) from Ringle. You may only purchase Virtual Items from us or our authorized partners through our Services. Virtual Items represent a limited license right governed by this Agreement, and, except as otherwise prohibited by applicable law, no title or ownership in or to Virtual Items is being transferred or assigned to you. This Agreement should not be construed as a sale of any rights in Virtual Items.

Any Virtual Item balance shown in your account does not constitute a real-world balance or reflect any stored value, but instead constitutes a measurement of the extent of your license. Virtual Items do not incur fees for non-use; however, the license granted to you in Virtual Items will terminate in accordance with the terms of this Agreement, on the earlier of when Ringle ceases providing our Services, or your account is otherwise closed or terminated.

Ringle, in its sole discretion, reserves the right to charge fees for the right to access or use Virtual Items and/or may distribute Virtual Items with or without charge. Ringle may manage, regulate, control, modify, or eliminate Virtual Items at any time, including taking actions that may impact the perceived value or purchase price, if applicable, of any Virtual Items. Ringle shall have no liability to you or any third party in the event that Ringle exercises any such rights. The transfer of Virtual Items is prohibited, and you shall not sell, redeem, or otherwise transfer Virtual Items to any person or entity. Virtual Items may only be redeemed through our Services.

ALL PURCHASES AND REDEMPTIONS OF VIRTUAL ITEMS MADE THROUGH OUR SERVICES ARE FINAL AND NON-REFUNDABLE. YOU ACKNOWLEDGE THAT Ringle IS NOT REQUIRED TO PROVIDE A REFUND FOR ANY REASON, AND THAT YOU WILL NOT RECEIVE MONEY OR OTHER COMPENSATION FOR UNUSED VIRTUAL ITEMS WHEN AN ACCOUNT IS CLOSED, WHETHER SUCH CLOSURE WAS VOLUNTARY OR INVOLUNTARY.

1d. REFUNDS

Generally, all purchases are nonrefundable. Special terms apply in Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin, and the EU, EEA, UK, and Switzerland.

Generally, all purchases are final and nonrefundable, and there are no refunds or credits for partially used periods, except if the laws applicable in your jurisdiction provide for refunds.

For subscribers residing in the EU, EEA, UK, and Switzerland:

In accordance with local law, you are entitled to a full refund during the 14 days after the subscription begins. Please note that this 14-day period commences when the subscription starts.

For subscribers residing in Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, and Wisconsin:

Your Right to Cancel—You may cancel your subscription, without penalty or obligation, at any time prior to midnight of the third business day following the date you subscribed. In the event that you die before the end of your subscription period, your estate shall be entitled to a refund of that portion of any payment you had made for your subscription which is allocable to the period after your death. In the event that you become disabled (such that you are unable to use our Services) before the end of your subscription period, you shall be entitled to a refund of that portion of any payment you had made for your subscription which is allocable to the period after your disability by providing the Company notice in the same manner as you request a refund as described below.

Purchases of Virtual Items are FINAL AND NON-REFUNDABLE.

If any of the above apply to you and you subscribed using your Apple ID, your refund requests are handled by Apple, not Ringle. To request a refund, please contact your External Service directly; for example using your Apple device, go to Settings > iTunes & App Stores > [click on your Apple ID] > View Apple ID > Purchase History. Find the transaction and select “Report a Problem.” You can also request a refund at https://getsupport.apple.com. For any other purchase, please contact Ringle Customer Service with your order number (see your confirmation email) by mailing or delivering a signed and dated notice which states that you, the buyer, are canceling this Agreement, or words of similar effect. Please also include the email address or telephone number associated with your account along with your order number. This notice shall be sent to: Ringle, support@ringledating.com

2. ACCOUNT TERMINATION

If you no longer wish to use our Services, or if we terminate your account for any reason, here’s what you need to know.

You can delete your account at any time by logging into the Website or App, going to “Settings”, and following the instructions to disable or delete your account. However, you will need to cancel / manage any External Service Purchases through your External Service Account (e.g., iTunes, Google Play) to avoid additional billing.

Ringle reserves the right to investigate and, if appropriate, suspend or terminate your account without a refund if רינגל Ringle believes that you have violated these Terms, misused our Services, or behaved in a way that Ringle regards as inappropriate or unlawful, on or off our Services. We reserve the right to make use of any personal, technological, legal, or other means available to enforce the Terms, at any time without liability and without the obligation to give you prior notice, including, but not limited to, preventing you from accessing the Services.

If your account is terminated by you or by Ringle for any reason, these Terms continue and remain enforceable between you and Ringle, and you will not be entitled to any refund for purchases made. Your information will be maintained and deleted in accordance with our Privacy Policy.

bottom of page